Cookie Consent by Free Privacy Policy website

A+S s.r.o., BRODNO 359,010 14 Žilina
IČO : 46499547
DIČ : 2820014736
IČ DPH : SK2820014736
Obch. register Okresného súdu Žilina vl. č.55959/L
IBAN : SK74 7500 0000 0040 1518 9457
BIC : CEKOSKBX
Adresa pre doručenie : Motel Skalka , Radoľa 392 , 02336

Emal: info@auto-stop.sk

Telefón: +421 915 804 804

Pondelok - Sobota